Stažení

Vyberte svůj operační systém
Linux Windows Jiný Speciální
ArchArch WindowsInstalátor FreeBSDFreeBSD Source codeZdrojový kód
FedoraFedora WindowsBinarní zip MacMac OS X
DebianDebian
UbuntuUbuntu
OpenSuseOpenSuse
AppImageAppImage
LinuxGeneric Linux

Arch Linux

Použijte aur package.

Fedora

Použijte Fedora repozitář,
jako root
dnf config-manager --add-repo https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Fedora_version/home:dvx13.repo
dnf install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

Debian

Použitje Debian repozitář,
jako root
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/dvx13/Debian_version/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:dvx13.list
apt-get update
apt-get install dxde
Můžete přidat klíč repozitáře:
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Debian_version/Release.key -O Release.key
apt-key add - < Release.key
apt-get update
version změnte na jednu z těchto dostupných.

Ubuntu

Použitje Ubuntu repozitář,
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/dvx13/xUbuntu_version/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:dvx13.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install dxde
Můžete přidat klíč repozitáře:
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/xUbuntu_version/Release.key -O Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
sudo apt-get update
version změnte na jednu z těchto dostupných.

OpenSuse

Použijte OpenSuse repozitář,
jako root
zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/openSUSE_version/home:dvx13.repo
zypper refresh
zypper install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

AppImage

Stáhněte obraz dxde-latest-x86_64.AppImage

Linux obecně

Jestliže máte distribuci používající deb balíčky, zkuste použít postup jako pro Debian nebo Ubuntu.
Jestliže máte distribuci používající RPM balíčky, zkuste použít Fedora repozitář nebo OpenSuse repozitář.
Jinak musíte použít AppImage nebo zdrojový kód.

Windows

Stáhněte instalátor dxde-1.40.4-setup.exe

Stáhněte binární zip balíček dxde-1.40.4-bin.zip

FreeBSD

Musíte použít zdrojový kód.
Nějaký dobrovolník pro vytvoření portu?

Mac OS X

Stáhněte diskový obraz dxde-1.40.4.dmg

Zdrojový kód

Stáhněte zdrojový kód dxde-1.40.4.tar.gz

Otevřete terminál a jděte do adresáře kam jste rozbalili zdrojový kód.

*nix

  1. Napište 'mkdir build && cd build'.
  2. Napište 'cmake ..' pro konfiguraci programu. Jestliže chcete naistalovat program jinam než do /usr/local, vložte hodnotu do CMAKE_INSTALL_PREFIX během konfigurace: 'cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt'.
  3. Napište 'make' pro kompilaci programu.
  4. Napište 'sudo make install' pro instalaci programu.

Windows

  1. Použijte cmake pro konfiguraci programu.
  2. Použijte vybraný generátor pro kompilaci.