Stažení

Vyberte svůj operační systém
Linux Windows Jiný Speciální
ArchArch WindowsInstalátor FreeBSDFreeBSD Source codeZdrojový kód
FedoraFedora WindowsBinarní zip MacMac OS X
DebianDebian
UbuntuUbuntu
OpenSuseOpenSuse
MageiaMageia
AppImageAppImage
LinuxGeneric Linux

Arch Linux

Použijte aur package.

Fedora

Použijte Fedora repozitář,
jako root
dnf config-manager --add-repo https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Fedora_version/home:dvx13.repo
dnf install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

Debian

Použitje Debian repozitář,
jako root
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/dvx13/Debian_version/ /' | tee /etc/apt/sources.list.d/home:dvx13.list
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Debian_version/Release.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home:dvx13.gpg > /dev/null
apt update
apt install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

Ubuntu

Použitje Ubuntu repozitář,
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/dvx13/xUbuntu_version/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/home:dvx13.list
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/xUbuntu_version/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/home:dvx13.gpg > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

OpenSuse

Použijte OpenSuse repozitář,
jako root
zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/openSUSE_version/home:dvx13.repo
zypper refresh
zypper install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

Mageia

Použijte Mageia repozitář,
jako root
dnf config-manager --add-repo https://download.opensuse.org/repositories/home:dvx13/Mageia_version/home:dvx13.repo
dnf install dxde
version změnte na jednu z těchto dostupných.

AppImage

Stáhněte obraz dxde-latest-x86_64.AppImage

Linux obecně

Jestliže máte distribuci používající deb balíčky, zkuste použít postup jako pro Debian nebo Ubuntu.
Jestliže máte distribuci používající RPM balíčky, zkuste použít Fedora repozitář nebo OpenSuse repozitář.
Jinak musíte použít AppImage nebo zdrojový kód.

Windows

Stáhněte instalátor dxde-1.40.12-setup.exe

Stáhněte binární zip balíček dxde-1.40.12-bin.zip

FreeBSD

Musíte použít zdrojový kód.
Nějaký dobrovolník pro vytvoření portu?

Mac OS X

Pro Mac OS X 10.15 a vyšší

Stáhněte diskový obraz dxde-1.40.12.dmg

Nebo použijte Homebrew

  1. Napište 'brew tap archdvx/dxsolutions'
  2. Napište 'brew install --cask dxde'

Zdrojový kód

Stáhněte zdrojový kód dxde-1.40.12.tar.gz

Otevřete terminál a jděte do adresáře kam jste rozbalili zdrojový kód.

*nix

  1. Napište 'mkdir build && cd build'.
  2. Napište 'cmake ..' pro konfiguraci programu. Jestliže chcete naistalovat program jinam než do /usr/local, vložte hodnotu do CMAKE_INSTALL_PREFIX během konfigurace: 'cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt'.
  3. Napište 'make' pro kompilaci programu.
  4. Napište 'sudo make install' pro instalaci programu.

Windows

  1. Použijte cmake pro konfiguraci programu.
  2. Použijte vybraný generátor pro kompilaci.